Zapraszamy!!

HISTORIA ZHP

PODSTAWOWE FAKTY Z HISTORII HARCERSTWA

1909 r. - Metoda skautowa zapoczątkowana w Anglii przez Roberta Baden-Powella budzi zainteresowanie polskich organizacji "Sokół", "Zarzewie", "Eleusis".
1910 r. - Andrzej Małkowski tłumaczy na język polski książkę "Scouting for boys".
1911 r. - 22 maja A. Małkowski wydaje pierwszy rozkaz o powołaniu czterech drużyn skautowych na ziemiach polskich (3 męskie i 1 żeńska).
1912 r. - przyjmuje się zawołanie "Czuwaj!".
1913 r. - Skauci polscy występują na Zlocie w Birmingham we własnym obozie.
1916 r. - Połączenie organizacji skautowych w zaborze rosyjskim w ZHP, przyjęcie za symbole ZHP Krzyża Harcerskiego i lilijki z literami O N C na ramionach.
1918 r. - 2 listopada - powstanie Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Niepodległej Polski.
1919 r. - W katastrofie morskiej ginie A. Małkowski - założyciel harcerstwa.
1920 r. - W Warszawie odbywa się I Walny Zjazd ZHP, rząd zatwierdza statut.
1921 r. - Powstaje ruch "Wolnego Harcerstwa".
1926 r. - Powstają gromady "Czerwonego Harcerstwa".
1927 r. - "Czerwone Harcerstwo" przyjmuje własne stopnie, sprawności, mundury, Prawo Harcerskie i zawołanie "Bądź gotów!" - prowadzi swą działalność pod opieką organizacji młodzieżowej TUR.
1929 r. - Rozdział harcerstwa na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy.
1931 r. - Ukazuje się podręcznik metodyki zuchowej Aleksandra Kamińskiego "Antek Cwaniak". - Juliusz Dąbrowski zakłada KIMB - Krąg Instruktorów im. Mieczysława Bema.
1935 r. - Zlot jubileuszowy 25-lecia ZHP w Spale. - "Zawisza Czarny" wypływa w pierwszy rejs.
1936 r. - Rząd Rzeczypospolitej uznaje ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
1938 r. - Powołanie "Pogotowia Wojennego Harcerek" - komendantką hm. Józefina Łapska.
1939 r. - 27 września - Członkowie Rady Naczelnej ZHP decydują o przejściu Harcerstwa do konspiracji pod kryptonimem "Szare Szeregi". - 27 października powstaje organizacja "Harcerstwo Polskie" z wojennym kryptonimem "Hufce Polskie". - Naczelnicy "Szarych Szeregów": hm. Florian Marciniak do 6 V 1943 - zamordowany w Gross Rosen; hm. Stanisław Broniewski "Orsza" do 3 X 1944; hm. Leon Marszałek do 17 I 1945.


Najsłynniejsze akcje bojowe "Szarych Szeregów":

26 III 1943 - Akcja pod Arsenałem ,
20 V 1943 - Akcja pod Celestynowem,
1 II 1944 - Zamach na Kutscherę,
11 VII 1944 - Zamach na Koppego.


Ostatnie newsy

Photo 1 09.06.2010

Wielkimi krokami zbliża się obóz. Nie zapominajmy o kilku ważnych rzeczach, więcej...

Photo 2 28.06.2010

Spotkanie z okazji Dnia Matki, więcej..

Best DJ's special offer